Tezler

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ, TEZ DANIŞMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

TEMEL NÖROLOJİK BİLİMLER (NEUROSCIENCE) DOKTORA PROGRAMI

Bülent ELİBOL  (1996)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Sıçanda Oral Distoni-Diskinezi Modelinde “Immedıate -Early” Gen Proteinlerinin Eksperyonu İle Bazal Ganglion Fonksiyonlarının Araştırılması

Murat REZAKİ  (1999)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Elektrokonvulsif Tedavinin Etki Mekanizmasının Bir Hayvan Modelinde En Erken Gen Proteinlerinin Gösterilmesi Yoluyla Araştırılması

Hayrunnisa BOLAY BELEN  (2000)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
İskemik Penumbrada Kalıcı Sinaptik Transmisyon Bozukluğunun Altında Yatan Presinaptik Mekanizmaların İncelenmesi

Yasemin GÜRSOY  (2001)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Serebral İskemide Reperfüzyon Hasarı Mekanizmalarının Hücresel Düzeyde İncelenmesi

Işın ÜNAL ÇEVİK  (2002)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Geçıcı Fokal Serebral İskemı Sonrası Alfa-Sinüklein Ve Ubikütin Proteinlerinin İncelenmesi

Münire KILINÇ (2003)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
İskemının Erken Dönemınde Yer Alan Moleküler Mekanızmalar

Esen S. TOPÇUOĞLU (2004)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Bülent ELİBOL
Striatal Kolinerjik Ve Nos/Somatostatinerjık İnternöron Deplesyonu Ya Da Tek Taraflı Parkinsonizm Oluşturulan Sıçanlarda Davranışsal Sensitizasyona Eşlik Eden Striatal Değişiklikler

Müge YEMİŞÇİ (2006)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turgay DALKARA
İskemi / Reperfizyon Sonrası Kan Beyin Bariyeri Bozulmasının Mekanizmalarının, Mikrodolaşımda Astrosit Son Ayakları Ve Endotel Düzeyinde İncelenmesi

Aygün ERTUĞRUL (2009)
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu
Bir Şizofreni Modelinde N-Dezmetilklozapin ve Klozapinin Hipokampus Üzerine Etkilerinin Davranışsal ve Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi

Emine EREN-KOÇAK (2009)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
FGF2 ve FGF9 İfadesinin RNA İnterferansıyla Baskılanması ve Bunun Sıçanlarda Depreyon - Benzeri ve Anksiyete - Benzeri Davranış Üzerine Etkileri

Atay VURAL  (2010)
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Yasemin Özdemir
İskemi ve reperfüzyon sonrası erken dönemde kan beyin bariyerinin zedelenmesinde nitratif  ve oksidatif mekanizmaların farede kranial pencere ve izole retina modellerinde incelenmesi

Hatice ÖZDEMİR (2010)
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Esen Saka TOPÇUOĞLU
Bir şizofreni modelinde klozapin ve haloperidolün hipokampus ve prefrontal korteks üzerine etkilerinin davranışsal ve moleküler yöntemlerle incelenmesi

Hülya Karataş KURŞUN (2011)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yasemin ÖZDEMİR
Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Trigeminal Aktivasyonun Moleküler Yolakları

Şefik Evren ERDENER (2012)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Kortikal Yayılan Depresyona Bağlı Trigeminovasküler Aktivasyonda Glia limitasın Rolünün İncelenmesi

Hale YAPICI ESER (2013)
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Emine EREN KOÇAK
Psikolojik Stres ile Kortikal Yayılan Depresyon Uyarılma Eşiği İlişkisi ve İlgili Mekanizmaları

Kıvılcım KILIÇ (2014)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Glikojen Döngüsünün Bozulmasının Kortikal Yayılan Depolarizasyon Oluşumu ve Panneksin 1 Kanalları Üzerine Etkisinin Araştırılması

Sevda LÜLE (2015)
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hülya KARATAŞ-KURŞUN
Hücre Membranı Yamayıcı Molekülleri İle Pannexin 1 Megakanalı Arasındaki Olası İlişkinin Araştırılması

Şahin HANALİOĞLU (KHANIYEV) (2015)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Fizyolojik Uyarılarla Kortikal Yayılan Depresyonun Oluşturulması

Zümrüt Duygu ŞEN (2017)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turgay Dalkara
Elektrokonvulzif nöbetlerin farelerde nöroinflamatuvar yanıt üzerindeki olası etkisi ve bu etkinin doğurduğu sonuçların incelenmesi.

Fatma Özlem HÖKELEKLİ (2018)
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Emine EREN-KOÇAK
Prefrontal Kortekste NudT6 İfadesindeki Değişikliklerin Sıçanda Depresyon-Benzeri ve Anksıyete-Benzeri Davranışa Etkileri

Anisa DEHGHANI MOHAMMADI (2019)
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hülya KARATAŞ-KURŞUN
Tez Başlığı: Familyal Hemiplejik Migren Tip 1 Transgenik Fare Modelinde Kortikal Yayılan Depresyona Bağlı Parankimal Nöroinflamasyon. (İngilizce)

Başak ŞENEL (2019)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ-ÖZKAN
Tez Başlığı: Beyin Kökenli Nörotrofik Faktörün Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Nöroinflamasyon Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Zeynep KAYA (2019)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turgay DALKARA
Kortikal Yayılan Depresyonun Tetiklediği Nöroinflamasyonun Çözülmesi ve Bunun Migren Baş Ağrısı Patofizyolojısindeki Yeri

İlkan TATAR (2019)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ-ÖZKAN
Tez Başlığı: Lipopolisakkaritle Oluşturulan Nöroinflamasyon Modelinde Pro-İnflamatuar Stikinlerin ve Yolaklarının Glia Limitans Üzerine Etkileri

Burak UZAY(2019)
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Hülya KARATAŞ-KURŞUN
Farede Optogenetik Yolla Tetiklenen Kortikal Yayılan Depresyonun Subkortikal Yayılım Mekanizmalarının İncelenmesi

Aslıhan TAŞKIRAN SAĞ (2019)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Turgay DALKARA
Tez Başlığı: Deneysel İskemik İnme Modelinde Oksidatif Hasarın Hücresel Düzeyde İncelenmesi

Gökhan URUK (2020)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN
Tez Başlığı: Glikojenin iskemik inme ve retinal iskemi üzerine olan etkilerinin nörogliovasküler seviyede incelenmesi.

Gülce KÜRELİ (2020)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turgay DALKARA
Tez Başlığı: Retinal Perisitlerin Moleküler Motor Kasılma Mekanizması

Aslıhan BAHADIR VAROL (2022)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK
Tez Başlığı: Dişi ve erkek farelerde depresyonun stres ve optogenetik modelinde mss-kökenli nöroinflamasyonun incelenmesi

Gül YALÇIN ÇAKMAKLI (2022)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Bülent ELİBOL
Tez Başlığı: Dopa-yanıtlı distoni fare modelinde striatal kolinerjik sistemin rolü

Emre Cem ESEN  (2023)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK
Tez Başlığı: Optogenetik tekniği ile oluşturulan santral sinir sistemi inflamasyonunun depresyon ve anksiyete ile ilişkisinin incelenmesi

Erknaz Ecehan ERK (2023)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turgay DALKARA
Tez Başlığı: Yetersiz perisinaptik astrosit glikojeni kullanımının nöroinflamatuvar ve davranışsal etkilerinin incelenmesi

Gökçe GÜRLER (2023)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN
Tez Başlığı: İndirgenmiş folat taşıyıcısı 1'in rolünün iskemik inme ve retinal iskemi modellerinde araştırılması.

Dilek ÜNAL (2024)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK

Tez Başlığı : Otizm Spektrum Bozukluğunda Nöroinflamasyonun Sinaptik Plastiklik Üzerine Etkileri.

Yavuz AYHAN (2024)

Tez Danışmanı: Prof.Dr.Aygün ERTUĞRUL

Tez Başlığı : Alzheımer Hastalığında Serum Proteomik Analizleri ile Yeni Biyobelirteçlerin Araştırılması

NÖRO-OFTALMOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Pınar KIRKALI (1992)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tülay KANSU
Tez Başlığı: Pupılla Perımetresınde Temel İlkeler: Normallerde Ve Çeşitli Optik Sinir Hastalıklarında Uygulamalar

Çağla ATABAY (1996)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tülay KANSU
Tez Başlığı: Removal Of Serum From Prımary Cultures Of Cerebellar Granule Neurons Induces Oxıdatıve Stress And Dna Fragmentatıon: Protectıon Wıth Antıoxıdants And Glutamate Receptor Antagonısts

F.Çiğdem DOĞULU (2002)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tülay KANSU
Tez Başlığı: Factor V Mutatıons In Assocıatıon Wıth Pseudotumor Cerebrı

 
MİKRONÖROŞİRURJİ DOKTORA PROGRAMI

Selçuk PALAOĞLU (1993)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Aykut ERBENGİ
Tez Başlığı: Sıçanlarda Dietilstilbestrol İle Deneysel Hipofiz Adenomu (Prolaktinoma) Oluşturulması Ve Tümör Transplantasyonu
 

Kadir TAHTA  (1993)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Özdemir GÜRÇAY
Tez Başlığı: Köpek Orta Serabral Arterinin Kritik Stenoz Basıncının Deneysel Tespiti
 

Kamil ÖĞE (1999)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. O. Ekin ÖZCAN
Tez Başlığı: Tavşan Karotiko - Jugüler Fistül Modelinde ”Normal Perfusıon Pressure Breakthrough” Teorisinin İncelenmesi

Mustafa BERKER (2001)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Tez Başlığı: Ratlarda Deneysel Anevrizma Modelinde Görülen Apopitozise Pinealektominin Ve Melatoninin Etkilerinin İncelenmesi

Hakan ORUÇKAPTAN (2002)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. O. Ekin ÖZCAN
Tez Başlığı: Antıınflamatuar Sıtokınlerın [İnterleukın-10 (Il-10) Ve İnterleukın-1 B Reseptör Antagonıstı (Il-1ra)] Rat İnkomplet Spınal Kord İskemı Modelı Üzerındekı Etkılerının Araştırılması  

 

NÖRO-ENDOKRİNŞİRURJİ DOKTORA PROGRAMI

Bektaş AÇIKGÖZ  (1993)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Özdemir GÜRÇAY
Tez Başlığı: Deneysel Subaraknoid Kanamanın Sirkumventisküler Organlardaki Anjiotensin Iı Üzerine Etkisi

Nejat AKALAN  (1996)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Aykut ERBENGİ
Tez Başlığı: Hipotalamo - Nörohipofizeal Sistem Lezyonlarında Nörosekretuar Akson Rejenerasyonuna Hipofiz Nöral Lob İmplantlarının Etkisi

Servet İNCİ  (1998)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Tez Başlığı: Deneysel Subarakoid Kanama İle Oluşturulan Vazospazmada Melatoninin Koruyucu Ve Tedavi Edici Etkisi

Ethem BEŞKONAKLI  (1998)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Selçuk PALAOĞLU
Tez Başlığı: Deneysel Pinealektominin İmmün Parametreler Ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi

Atilla AKBAY  (2005)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Nejat AKALAN
Tez Başlığı: Biyomekanik Deneylerde Kullanılmak Üzere İnvitro Osteoporotik Vertebra Modeli OluşturulmasıİLERİ NÖROLOJIK BİLİMLER DOKTORA PROGRAMI

Erkan KAPTANOĞLU  (2005)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Selçuk PALAOĞLU
Tez Başlığı: Deneysel Omurilik Yaralanmasında Melatonin Ve Melatonin Reseptörlerinin Kaspaz-3 Ve Myeloperoksidaz Aktivitesi İle Klinik Bulgular Üzerine Etkileri

Pınar AKDEMİR-ÖZIŞIK (2007)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejat AKALAN
Tez Başlığı: Phorbol Myristate Acetate (PMA) ve Selektif V1a Reseptör Antagonisti SR49059'un Beyin Ödemi Rezolüsyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Melike MUT (2007)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejat AKALAN
Tez Başlığı: Glioblastomalarda Phosphatidylinositol 3-Kinase/Akt Yolu Üzerinden Elk-1 Aktivasyonunun Degerlendirilmesi

Gökhan BOZKURT (2008)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selçuk PALAOĞLU
Tez Başlığı: Kronik Omurilik Yaralanma Modelinde Erişkin Omurilik Kaynaklı Kök Hücrelerinin Chitosan Tüpler İçerisinde İntramedüller İmplantasyonunun Sonuçları

Gökhan AKDEMİR (2010)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nejat AKALAN
Tez Başlığı: Ratlarda global serebral iskemi-reperfüzyon sonrasında aquaporin 1 ve 4'ün zaman içindeki dağılımı, iskemik beyin ödemi ile ilşkisi

Burçak BİLGİNER (2016)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa BERKER
Tez Başlığı: Temporal Lob Epilepsi Modelinde Grup 1 Metabotropik Glutamat Reseptör Ekspresyonu Üzerine Lakoazmid'in Etkisi

Ahmet İlkay IŞIKAY (2019)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Melike MUT
Tez Başlığı: Fare Ligaman Perforasyon Sak Modelinde Squalene Adenozin Nanoparçalarının Beyin Kan Akımı ve Nörolojik Skorlara Etkisi

 

NÖRO ELEKTROFİZYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Neşe DERİCİOĞLU  (2006)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdurahman CİĞER, Prof. Dr. Serap SAYGI
Tez Başlığı: Mesial Temporal Sklerozda Hippokampus Dokusunda Hücre Ölüm Mekanizmalarının İncelenmesi

Çağrı Mesut TEMUÇİN (2008)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Demirci
Tez Başlığı: Spontan ve Uyarılmış Göz Kırpma ve Sakkadik Göz Hareketlerinin Kesintili Nöronal Süreç Hipotezine Uygunluğu

Fatma İrsel TEZER FİLİK (2010)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap SAYGI
Tez Başlığı: Hipokampal sklerozu olan mesial temporal lop epilepsili hastalarda temporal lobektominin, ses kaynağını belirleyen kortikal fonksiyonlara etkisinin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi

Gökçem YIDIZ-SARIKAYA (2019)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çağrı Mesut TEMUÇİN
Tez Başlığı: Tez Başlığı: Görsel, Motor ve Somatosensoriyel Korteks İntegrasyonunun Non-invazif Elektrofizyolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi.

 

KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

Nazlı Ayşe SIVA  (1991)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Işık SAVAŞIR
Tez Başlığı: İnfertilite‘De Stresle Başetme, Öğrenilmiş Güçlülük Ve Depresyonun İncelenmesi

M. Akif SAYILGAN (1993)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Işık SAVAŞIR
Tez Başlığı: Depresyonda Denetim Odağı Eğilimi Ve Aile İlişkileri

Ceylan TUĞRUL  (1994)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Perin YOLAÇ
Tez Başlığı: Alkolik Babaların 18-24 Yaşlarındaki Çocuklarında Stres Kaynakları, Stresle Başa Çıkma Yolları, Benlik Saygısı Ve Uyum Düzeyi

Gonca BOYACIOĞLU (1994)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Işık SAVAŞIR
Tez Başlığı: Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Şemalar Ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişikler

Tülin GENÇÖZ  (1996)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Perin YOLAÇ
Tez Başlığı: Kontrollü Bilişsel Süreçlerin Depresyon Kaygı Düzeylerine Göre İncelenmesi

Faruk GENÇÖZ  (1997)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Perin YOLAÇ
Tez Başlığı: Duygu-Durum Dayalı Bellek Ve Duyguyla Tutarlı Bellek Etkilerinin Karşılaştırılması

Elif KABAKCI  (1997)
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Işık SAVAŞIR
Tez Başlığı: Üniversite Öğrencilerinde Sosyotropik / Otonomik Kişilik Özellikleri, Sosyotropik/Otonomik Yaşam Olayları Ve Depresyonda Belirti Kümeleri

 

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ, TEZ DANIŞMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ

 

İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ruhid KARIMOV (2023)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çağrı Mesut TEMUÇİN
Tez Başlığı: Myastenia Gravis'li Bireylerde Kognitif İşlevin Basit Ve Kompleks Reaksiyon Zamanı Yöntemi İle Değerlendirilmesi

 

İrfan YAVAŞ (2023)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meryem Aslı TUNCER
Tez Başlığı: Multıpl Skleroz Ve Parkinson Hastalarında Neopterin Düzeyi Ve Kinürenin Yolağının İnflamasyon Ve Nörodejenerasyon Üzerine Etkisi

 

Güner KOYUNCU (2023)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meryem Aslı TUNCER
Tez Başlığı: Pediatrik Ve Erişkin Hemofagositik Sendromların Tanı Ve Tedavi Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi

 

Burcu Gökçe ÇOKAL (2023)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meryem Aslı TUNCER
Tez Başlığı:Multipl Skleroz Ve Diğer Nörolojik Hastalıklarda Beyin Omurilik Sıvısının Analizi

 

Mehlika PANPANLI ATEŞ (2024)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çağrı Mesut TEMUÇİN
Tez Başlığı: Periferik Sinir Continous Teta Burst Stimülasyonunun (Periferik-Ctbs) Kortikal Uyarılabilirlik Üzerine Etkisi