Akademik Kadro
Öğretim Üye ve Elemanları

Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN

Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK

Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN

Prof. Dr. Turgay DALKARA

Doç. Dr. Şefik Evren ERDENER

 

Öğr. Gör.  Buket Nebiye DEMİR

Öğr. Gör.  Canan ÇAKIR-AKTAŞ

Öğr. Gör.  Melike SEVER BAHÇEKAPILI