Akademik Kadro
Öğretim Üyeleri ve Elemanları
 

Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN

Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK

Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN

Doç. Dr. Şefik Evren ERDENER

 

Öğr. Gör.  Buket Nebiye DEMİR

Öğr. Gör.  Canan ÇAKIR-AKTAŞ

Öğr. Gör.  Melike SEVER BAHÇEKAPILI