Nöro-Elektrofizyoloji Doktora Programı

Nöro-Elektrofizyoloji Doktora Programı

ABD Başkanı: Prof. Dr. Fadime İrsel TEZER FİLİK

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Çağrı Mesut TEMUÇİN

İletişim:

Telefon Dahili : 305 11 82
e-mail :irsel@hacettepe.edu.tr

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

Prof. Dr. Neşe Dericioğlu
Prof. Dr. Serap Saygı
Prof. Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Prof. Dr. İrsel Tezer - Filik
Prof. Dr. Dilek Yalnızoğlu
Doç. Dr. Gökçem Yıldız - Sarıkaya

Programa Kabul Önkoşulu:

Tıp Fakültesi mezunlarından, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri ve Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar programa kabul edilir.

   

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

DERS KATOLOĞU