Temel Nörolojik Bilimler (İngilizce) Doktora Programı
Temel Nörolojik Bilimler (İngilizce) Doktora Programı
 
ABD Başkanı : Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN
 

İletişim:

Telefon Dahili:0312 305 21 30 -23 13
Telefax :  (0312) 311 39 73
e-mail   :  norobil@hacettepe.edu.tr

 

 

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)


Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Neşe Dericioğlu
Prof. Dr. Bülent Elibol
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Doç. Dr. Şefik Evren Erdener
Prof. Dr. Emine Eren Koçak
Prof. Dr. Hülya Karataş Kurşun
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan

Programa Kabul Önkoşulu:

Tıp fakültesi tıp-bilim doktoru bütünleşik programı öğrencileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar ile diğer Temel ve Klinik Tıp dallarında uzmanlığı, master derecesi  veya doktorası olanlar, Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerden tıp doktoru (MD) veya biyolojik bilimlerde (life sciences) master derecesi olanlar kabul edilir.

   

 

PROGRAM BİLGİ PAKETİ