Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Doktora Programı

Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) Doktora Programı

ABD Başkanı: Prof.Dr.Müge YEMİŞCİ ÖZKAN

 

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

 


Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Neşe Dericioğlu
Prof. Dr. Bülent Elibol
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Doç.Dr. Şefik Evren Erdener
Prof. Dr. Emine Eren Koçak
Prof. Dr. Hülya Karataş Kurşun
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Prof. Dr. Berna Uluğ

Programa Kabul Önkoşulu:

Tıp fakültesi tıp-bilim doktoru bütünleşik programı öğrencileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar ile diğer Temel ve Klinik Tıp dallarında uzmanlığı, master derecesi  veya doktorası olanlar, Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunları kabul edilir. 

   

 

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

DERS KATOLOĞU