İnme ve Girişimsel Tedavi Tezli Yüksek Lisans Programı

İNME ve GİRİŞİMSEL TEDAVİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akif TopçuoğluProgramda Görev Alan Öğretim Üyeleri : (Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

 

Prof.Dr. Anıl Arat

Prof.Dr. Ethem Murat Arsava

Prof.Dr. Mustafa Berker

Prof.Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

 

 

Programın amacı ve gerekçesi:

Önerilen bu program Nöroloji, Nöroşirurji ve Radyoloji klinik dallarında ihtiyaç duyulan ve yan dal eğitimi ile kapsanmayan uzmanlık sonrası bilimsel formasyon kazandırmayı hedefleyen akademik yönelimli interdisipliner eğitim vermek üzere planlanmıştır. Ülkemizde akut iskemik ve hemorajik inme tanı ve tedavi sistemi kurup bölgesel inme merkezlerini yönetecek uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir programdır. Klinik ve uygulamalı olarak ileri bir eğitim ile inme alanında bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programın amacı bir yan dal uzmanlığı diploması kazandırmak değil zaten uzmanlık derecesine sahip olan adayların bu özelleşmiş alanda akademik gelişmelerini sağlamaktır. İnmenin sık görülen bir hastalık olması, ülkemizde en sık ikinci ölüm nedeni olarak istatistiklerde üst sıralardaki yerini koruması, akut dönem tedavisinde nöroyoğun bakım, trombolitik ve endovasküler tedavi bakımından yaşanan hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesi konusunda bir talebin doğmasına yol açmıştır. Bu hizmetler halen yurtdışından eğitim alarak gelen elemanlar tarafından yürütülmeye çalışılmakta ancak, yeterli sayıda olmadıklarından, ülkemizin ihtiyacına cevap verememektedir.

 

 

 

Programa Kabul Önkoşulu :

Tıp Fakültesi mezunu olup Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroloji, Nöroşirurji veya Radyoloji uzmanı unvanını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

Bu programa özgün olarak ilave mülakat sınavı yapılır. Mülakat için bir nöroloji (nöroyoğun bakım deneyimli), bir radyoloji (girişimsel nöroradyoloji deneyimli) ve bir nöroşirurji (vasküler nöroşirurji deneyimli) olarak en az üç öğretim üyesi hazır bulunmalıdır.

 

 

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

https://akts.hacettepe.edu.tr/program_detay.php?birim_ref=AKDBRM_0000000000000000000000633&birim_kod=2085&prg_oid=410c626464895acb0165c26920843a46&prg_kod=20854&programduzey=3&submenuheader=2

DERS KATOLOĞU

https://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=410c626464895acb0165c26920843a46&birim_kod=2085&submenuheader=2&prg_kod=20854