Konsültasyon -Liyezon Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Konsültasyon -Liyezon Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Başaran Demir

 

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

 

Prof. Dr. Elif Anıl Yağcıoğlu
Prof. Dr. Başaran Demir
Doç. Dr. Özlem Erden Aki
Prof. Dr. Aygün Ertugrul
Prof. Dr. Cengiz Kılıç
Prof. Dr. Suzan Özer
Prof. Dr. Berna Uluğ
 

Programın amacı ve gerekçesi: Genel psikiyatri eğitimini tamamlamış uzman doktorların genel hastane hizmetleri içerisinde görülen psikiyatrik hastalıkların tanı-tedavi süreçleri hakkında ileri düzeyde uzmanlaşmaları hedeflenmiştir. Psikiyatrik hizmetlerin sunulduğu birimlerde çalışan diğer branş hekimleri ile yakın işbirliği kurma ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi, psikiyatrik hizmetlerin sunulması sürecinde ekip çalışması disiplininin kazandırılması, aynı zamanda bu hasta grubu ile ilgili klinik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi aşamalarında yetkinlik kazanmaları amaçlanmıştır.

Öğrenci kabul koşulları: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına psikiyatri ihtisasını tamamlamış doktorlar kabul edilir. Katılımcılar Türk Psikiyatri Birliği  yeterlilik sınavını başarı ile geçmiş olmalıdır.
Kontenjan tespiti, giriş, başvuru koşulları, kayıt, eğitim öğretim ve sınav kuralları H.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

DERS KATOLOĞU