Ana Sayfa

Enstitünün amacı nöroloji, nöroşirurji ve psikiyatri bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirmek için gerekli ileri düzeyde eğitim ve araştırma olanağı sağlamaktır. Temel bilimlerde, tıp fakültesini bitirdikten sonra doktora yaparak akademisyen olunmaktadır. Klinik dallarda ise uzmanlık doktora eşdeğeri kabul edilmekte, uzman olunduktan sonra doktora eğitiminden geçmeden doçentliğe başvurulabilmektedir. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü; Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı olanlar ile diğer ilgili tıp dallarında uzmanlığı olanlara nörolojik bilimler alanında doktora yapma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca; beyin damar hastalıkları, davranış nörolojisi, epilepsi, epilepsi cerrahisi, elektromiyografi, klinik elektroensefalografi, nöroimmünoloji nörooftalmoloji, pediatrik nöroşirurji, spinal cerrahi, hareket bozuklukları tanı ve tedavide hızla gelişen yeni tetkiklerin kullanılmasını ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dallarda tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Yurtdışında "fellowship"lik adı altında sürdürülmekte olan bu programlar, Enstitümüzde klinik uzmanlık eğitiminin üzerine verilmekte ve yukarıda belirtilen alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Diğer taraftan Üniversitemiz bünyesinde uygulanmaya başlanan tıp-bilim doktoru bütünleşik programı çerçevesinde Enstitümüz, tıp fakültesi öğrencilerine Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) doktora eğitimi vermektedir.

Ek olarak çeşitli alanlarda Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirli bir ders grubunun yoğun kurs şeklinde verildiği sertifika programları mevcuttur.

ENSTİTÜMÜZDEN HASTA MUAYENE RANDEVUSU VERİLMEMEKTEDİR.
Hastanelerimiz bölümlerinden randevu alma işlemleri için http://www.hastane.hacettepe.edu.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Duyurular

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ ENSTİTÜMÜZDE AÇILACAK DERSLER

Enstitümüz Öğretim Üyesi Doç.Dr.Şefik Evren ERDENER 2022 yılı TÜBA-GEBİP Bilim İnsanları ödülünü kazanmıştır.

2022-2023 GÜZ DÖNEMİ AÇILAN DERSLER

XIX. Ensititü Günleri Konferansları (6-7 Haziran 2022)

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ AÇILACAK DERSLER

2021-2022 Güz Dönemi Açılan Dersler

Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü’nde Prof. Dr. Turgay Dalkara’nın yürütücülüğünde ve TÜBİTAK 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan “Nöropsikiyatrik Hastalıkların Tanısı ve Mekanizmalarının Anlaşılması İçin Serumdan Beyin Kökenli Ekstraselüler Veziküllerin Ayrıştırılması ve Karakterizasyonu” başlıklı projede çalışacak tam zamanlı doktora sonrası araştırmacılar aranmaktadır. Projede yer alacak doktora sonrası araştırmacıların burs miktarı TÜBİTAK’ın belirlendiği şekilde olacaktır (Net: 6.000 TL). İlgilenen kişiler detaylı bilgi ve başvuru için tdalkara@hacettepe.edu.tr mail adresinden Prof. Dr. Turgay Dalkara ile iletişime geçebilirler.

XVIII. Ensititü Günleri Konferansları

COVİD-19  nedeniyle uzaktan (çevirimiçi ) eğitimle  devam eden TNB 701 –NSC701(Temel Nörolojik Bilimler Doktora dersi) ve TNB731-NSC731 (Nörofizyopatoloji Doktora dersi) dersleri için yeni koşullarda öğrenci ölçme-değerlendirme yöntemlerinde değişiklik yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.
          2020-2021 eğitim-öğretim yılı  güz  dönemi öğrenci ölçme-değerlendirme yöntemleri
Derse Katılım: %30
Ödev : %30
Sınav          : %40

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ AÇILACAK DERSLER

3. Dereceli Öğretim Görevlisi Giriş Sınav Sonuç İlanı

Öğretim Görevlisi Kadro İlanı Ön Değerlendirme Sonuç İlanı

Tez Veri Giriş Rehberi

XVII. Ensititü Günleri Konferansları Tanıtım Broşürü

2018-2019 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Nörobilim Seminer Programı

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ AÇILAN DERSLER

NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ DOKTORA PROGRAMI

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYTARİ ENSTİTÜTÜ TANITIM KATOLOĞU

Enstitümüzün yeni hizmet binası 5 Haziran 2013 tarihinde açılmıştır. Resimler için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği

Enstitümüzde gerçekleştirilen ve SCIENCE'da yayınlanan araştırmamıza ulaşmak için tıklayınız:
Abstract: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/339/6123/1092?ijkey=bM0xGD/OYpv6Y&keytype=ref&siteid=sci

Reprint: http://www.sciencemag.org/cgi/rapidpdf/339/6123/1092?ijkey=bM0xGD/OYpv6Y&keytype=ref&siteid=sci

Full Text: http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/339/6123/1092?ijkey=bM0xGD/OYpv6Y&keytype=ref&siteid=sci

9 Kasım 2012 tarihinde Enstitümüz 30. Yıl etkinlikleri kapsamında Londra Koleji Üniversitesinden Prof. Dr. Samir Zeki tarafından verilen "Güzelliğin Nörobiyolojisi" videosu için http://tv.hacettepe.edu.tr/?packet=_NorolojikBilimler-M-09112012t&ssx=0 tıklayınız.

Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

30. Yıl Etkinlikleri Fotoğraf Arşivi

30.yıl Etkinlikleri

Duyuru Arşivi için tıklayınız