Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Yürütücüsü :

Prof. Dr. Aslı Tuncer

İletişim :

Telefon Dahili : 1716
Harici : (+312) 305 1806  
Telefax : (+312) 311 39 73
e-mail : akurne@hacettepe.edu.trProgramda Görev Alan Öğretim Üyeleri :
 (Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

Prof. Dr. Ethem Murat Arsava
Prof. Dr. Banu Anlar
Prof. Dr. Mustafa Berker
Doç. Dr. Burçak Bilginer
Prof. Dr. Turgay Dalkara 
Prof. Dr. Mehmet Demirci 
Prof. Dr. Bülent Elibol 
Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
Doç. Dr. Emine Eren Koçak
Doç. Dr. Koray Ergüney
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Prof. Dr. Dicle Güç 
Prof. Dr. Servet İnci
Prof. Dr. Rana Karabudak
Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz
Prof. Dr. Meryem Aslı Kurne
Prof. Dr. Melike Mut Aşkun
Prof. Dr. Işıl Saatçi
Prof. Dr. Mehmet Akif  Topcuoğlu
Prof. Dr. Esen Saka Topcuoğlu
Prof. Dr. Kazım Yazıcı

Programın amacı ve gerekçesi:

Yurtdışında “fellowship”lik adı altında uzun yıllardır kurumlaşmış olarak sürdürülmekte olan bu programlar, nörolojik bilimlerde klinik uzmanlık eğitiminin üzerine verilmektedir. Klinik ve uygulamalı temel bilimlerde özelleşmiş ve ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı bir yan dal uzmanlığı (örneğin: gastroenteroloji) diploması kazandırmak değil, zaten uzmanlık derecesine sahip olan adayların nörolojik bilimlerin özelleşmiş alanlarında akademik gelişmelerini sağlamaktır. Nörolojik bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesi konusunda talep doğmasına yol açmıştır. Bu hizmetler halen yurtdışından eğitim alarak gelen elemanlar tarafından yürütülmeye çalışılmakta ancak yeterli sayıda olmadıklarından, ülkemizin ihtiyacına cevap verememektedir.
Açılan programlar:

  • Beyin Damar Hastalıkları
  • Davranış Nörolojisi
  • Hareket Bozuklukları
  • Nöroimmünoloji
  • Spinal  Cerrahi
  • Nöromüsküler Hastalıklar

gibi yoğun hasta potansiyeli olan, tanı ve tedavide hızla gelişen, yeni tetkiklerin kullanılmasını ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dallardır. Bu programların her biri için yurtdışında eşdeğeri ‘'fellowship'' lik eğitimleri mevcuttur. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu uzmanlık sonrası programları oluşturulmasında, enstitümüzün disiplinler arası eğitim deneyimi olan zengin öğretim üyesi kadrosu ideal bir altyapı sunmaktadır.

Programa Kabul Önkoşulu :

Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans programına tıp fakültesi mezunlarından Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre nöroloji, nöroşirurji, pediatrik nöroloji ve göz hastalıkları uzmanı unvanını almış olanlar kabul edilir. Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans programında kontenjan tespiti, giriş, başvuru şartları, kayıt, eğitim öğretim ve sınav kuralları H.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencilerin diplomalarında; mezun oldukları programın ismi olarak “Klinik Nörolojik Bilimler”in yanı sıra anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla (dört yarıyıl süreyle aldıkları derslerde çalışmalarının yoğunlaştığı, yurtdışında muadili olan) aşağıdaki ilgili alan isimlerinden birisi parantez içinde yer alır. (Beyin Damar Hastalıkları, Davranış Nörolojisi,  Hareket Bozuklukları,  Nöroimmünoloji, Spinal Cerrahi, Nöromüsküler Hastalıklar) Klinik Nörolojik Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans programı derslerinin tamamı seçmeli olup, öğrenciler bunlar arasından uzmanlık programının niteliğiyle ilgili olarak danışmanlarının belirleyeceği dersleri zorunlu ders kapsamında alırlar.

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

DERS KATOLOĞU