Temel Nörolojik Bilimler (İngilizce) Doktora Programı

Başkanı: Prof. Dr. Bülent Elibol

Program Yürütücüsü:

Prof. Dr. Turgay Dalkara

İletişim:

Telefon Dahili: 21 30 -25 85
Harici   :  (+312) 305 18 07
Telefax :  (+312) 311 39 73
e-mail   :  tdalkara@hacettepe.edu.tr

 

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)

Prof. Dr. Elif Barışkın
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Neşe Dericioğlu
Prof. Dr. Bülent Elibol
Prof. Dr. Aygün Ertuğrul
Dr. Öğrt. Üyesi Şefik Evren Erdener
Doç. Dr. Emine Eren Koçak
Doç. Dr. Hülya Karataş Kurşun
Prof. Dr. Melike Mut
Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan
Prof. Dr. Berna Uluğ

Programa Kabul Önkoşulu:

Tıp fakültesi tıp-bilim doktoru bütünleşik programı öğrencileri ve Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar ile diğer Temel ve Klinik Tıp dallarında uzmanlığı , master derecesi  veya doktorası olanlar, Fen Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi  Biyoloji yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans mezunları ile yurt dışındaki üniversitelerden tıp doktoru (MD) veya biyolojik bilimlerde (life sciences) master derecesi olanlar kabul edilir.

 

PROGRAM BİLGİ PAKETİ