Temel Nöroloji Çalışma Grubu

Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Bülent Elibol, Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir, Doç. Dr. Esen Saka Topçuoğlu, Doç. Dr. Müge Yemişçi Özkan

Temel nörolojik bilimlerde son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. Enstitümüz bünyesinde yeralan bu grup, nörolojik hastalıkların oluşum mekanizmalarını anlamayı ve yeni tedavi yaklaşımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Grup, çalışmalarını özellikle deneysel serebral iskemi, migren, parkinson hastalığı ve diskinezi modellerinde sürdürmektedir.