Enstitü Tarihçesi

Üniversitelerde üst düzeyde bilimsel eğitim ve araştırma yapma görevi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler bünyesinde kurulan enstitülerce yapılmaktadır. Nörolojik Bilimler  ve Psikiyatri Enstitüsü, bu anlayıştan hareket edilerek 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde   kurulmuş olup, 2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir. Enstitü, 1986-1987 ders yılında aktif eğitime geçmiştir. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü'nde üç anabilim dalına bağlı olarak , aşağıdaki alanlarda doktora ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Nöroelektrofizyoloji (1986-87  Eğitim yılından bu yana)
İleri Nörolojik Bilimler    (1986-87  Eğitim yılından bu yana)
Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) (1991-92  Eğitim yılından bu yana)
Klinik Nörolojik Bilimler (2003-04  Eğitim yılından bu yana)
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (2010-11 Eğitim yılından bu yana)

KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR ENSTİTÜDE GÖREV YAPAN MÜDÜRLER

Prof. Dr. Süleyman Sağlam 1982-1983
Prof. Dr. Aykut Erbengi 1983-1992
Prof. Dr. Yavuz Renda 1992-1995
Prof. Dr. Özdemir Gürçay 1995-1998
Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu 1998-2001
Prof. Dr. Turgay Dalkara 2001-2019
Prof. Dr. Bülent Elibol 2019-Halen