Spinal Cerrahi Grubu

Prof. Dr. Ülkü Aypar, Prof. Dr. Ö. Selçuk Palaoğlu, Prof. Dr. Kubilay Varlı, Prof. Dr. Rana Karabudak, Prof. Dr. Ayşenur Cila, Prof. Dr. Emre Acaroğlu, Prof. Dr. Muharrem Yazıcı, Prof. Dr. Üstün Aydıngöz, Prof. Dr. Altan Şahin

"Geçtiğimiz yüzyılın son yılları omurga ve omurilik ile ilgili bilgilerin hızlı bir biçimde geliştiği dönem olmuştur. Gelişen tanı ve tedavi yöntemleri ile omurga-omurilik oluşumu ile ilgili patolojilerin tanısı daha kolay konulabilmekte ve etkili bir biçimde tedavi edilebilmektedir. Omurga ve omurilik kompleksinin cerrahi hastalıkları (doğumsal, travmatik, dejeneratif, enfeksiyoz, tümör ve iatrojenik) gerek ortopedi ve travmatoloji, gerekse nöroşirurji uzmanlarınca tedavi edilebilmektedir. Ancak bu karmaşık sistemin spinal cerrahisinin bugün ulaştığı noktada, gerek araştırma muayenelerinin gerçekleştirilmesinde gerekse tanı ve tedavi planlanmasında multidisipliner bir çalışmaya zorunluluk vardır. Bunun için anestezyoloji ve reanimasyon anabilim dalı, erişkin ve çocuk nörolojisi, nörofizyoloji, nörobiyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, biyomekanik ve biyoimplant alanlarında uzmanlaşmış birimler ile işbirliği ve çalışma yapılması zorunludur. Spinal cerrahi, geleneksel beyin cerrahisi ve ortopedi eğitimlerinin ötesinde bir eğitsel örgütlenme gerektirmektedir. Gelişmiş ülkelerde son 20 yıldır, her iki bilim dalından yetişmiş uzmanların kabul edildiği üst uzmanlık (fellowship) programları oluşturulmuş, spinal cerrahinin ancak bu alanda yetişmiş kişilerce yapılması bir zorunluluk haline getirilmiştir. Beyin cerrahisi ve ortopedi uzmanlarının kabul edildiği spinal cerrahi tezsiz yüksek lisans programının oluşturulması ülkemizde bu alandaki ilk çağdaş örgütlenme olacak ve bu sayede hem halen sürdürülmekte olan klinik hizmetlerin kalitesi arttırılacak, hem de üniversitemizin ulusal ve uluslararası bir cazibe merkezi olması sağlanacaktır."