Psikiyatri Temel Bilimi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Aygün Ertuğrul

Son yirmi yılda psikiyatrik hastalıkların ve tedavi yöntemlerinin biyolojik mekanizmalarının aydınlatılması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Özellikle hayvan modelleri üzerinde hücresel ve moleküler düzeyde yürütülen çalışmalar psikiyatrinin temel bilimini oluşturmuştur. Enstitü içindeki Beyin Araştırmaları Laboratuvarı psikiyatristler için bu alanda çalışma olanağı sunmaktadır. Hayvan modellerinde psikiyatrik tedavilerin beyindeki etkilerinin araştırıldığı projeler halen yürütülmektedir.