Pediatrik Nöroloji Grubu (Hastane Randevuları için 305 11 65-305 11 85 no.lu telefonları arayınız.)

Prof. Dr. Meral Topçu, Prof. Dr. Banu Anlar, Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Prof. Dr. Dilek Yalnızoğlu

Çocuk Nöroloji çalışma grubu Nörokütan hastalıklar, gelişimsel ve mental bozukluklar, perinatal nöroloji, nörometabolik hastalıklar, kalıtsal ve viral dejeneratif hastalıklar konusunda klinik ve laboratuvar çalışmaları sürdürmekte ulusal ve uluslararası bir referans merkezi olarak çalışmaktadır. Laboratuvar olanaklarını ve klinik veri tabanını genişletmeyi, yurt dışından vaka danışılmasını arttırmayı, ayrıca patogenez ve tedavi konusundaki in vitro ve deneysel araştırmaların ve bu amaçla H.Ü.Temel Tıp Bilimleri'nin çeşitli yan dalları ile işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesini, yurt dışı olanakların da katkısı ile özellikle gelişimsel-perinatal nöroloji konusunda genç araştırıcıların yetiştirilmesini planlamaktadır.