Nöro-oftalmoloji  Çalışma Grubu

Prof. Dr. Tülay Kansu

1986 yılında Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsünün kurulmasıyla  Nöro-oftalmoloji doktora programı başlatılmıştır. 1986-2002 yılları arasında Göz hastalıklarından 2, Nörolojiden 1 uzman bu programı tamamlamıştır. 1986-2004 yılları arasında 21 Göz ve 6 Nöroloji uzmanı da 4 dönem (2 yıl) haftada bir yarım gün  kredili özel öğrenci programlarını tamamlıyarak kendi kurumlarında nöro-oftalmoloji çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Özel öğrenci programı, haftada ½ gün hasta muayenesi, bulguların tartışılması, ders, makale veya seminerler aracılığıyla değişik konuların gözden geçirilmesi şeklinde yürütülmektedir. Hastaların değerlendirilmesinde  Klinik Elektrofizyoloji, Göz hastalıkları ve Radyoloji Anabilim dalı ile yakın işbirliği yapılmaktadır. 2003 yılındanberi  tezsiz yüksek lisans programı başlatılmıştır. Programın amacı, göz sinirleri, göz ve beyin ilişkilerini ilgilendiren konularda deneyimli uzman yetiştirmektir. Başvuru önkoşulu: Nöroloji veya Oftalmoloji uzmanı ünvanını almış olmaktır. 2 yıllık bir süre ve toplam en az 30 kredi almayı gerektirmektedir.