Pediatrik Nöroşirurji Grubu

Prof. Dr. Nejat Akalan, Doç. Dr. Burçak Bilginer
 
“Halen Nöroşirurji Anabilim Dalı bünyesinde klinik araştırma ve hizmet görevi sürdüren araştırıcılar öncelikle enstitü bünyesinde oluşturulması planlanan “tezsiz yüksek lisans (fellowship)” programının başlatılmasını ve bu zeminde yurt dışı merkezlerle değişim programları çerçevesinde araştırıcı eğitimini hedeflemektedir. Pediatrik Nöroloji, Onkoloji, Endokrin, Histoloji / Embriyoloji ve Anatomi bölümleri ile işbirliği içinde klinik ve deneysel araştırma projelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan grup kraniyofasiyal çalışma grubu ile de ortak çalışmalar planlamaktadır.”