Nöroimmünoloji Grubu

Prof. Dr. Banu Anlar, Prof. Dr. Rana Karabudak, Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Dicle Güç

“Erişkin Klinik Nöroimmünoloji Ünitesi, Pediatrik Nöroloji Nöroimmünoloji Birimi ve Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji bölümü ile ortaklaşa yürütülen ve NBP Enstitüsü bünyesinde oluşturulan “tezsiz yüksek lisans-fellowship” programı kapsamında;”

•Deneysel allerjik ensefalomyelit modelinin kurulması ve bu model temelinde farklı
çalışmaların yapılması
•Temel Onkoloji Bölümü ile işbirliği içinde immünolojik ve genetik çalışmaların 
planlanması ve yürütülmesi
•Nöroimmünoloji kapsamına giren farklı hastalıklar için veri tabanı oluşturulması
•Uluslararası - çok merkezli ilaç çalışmalarının yürütülmesi
•Türkiye'de farklı üniversitelerin katıldığı klinik çalışmaların düzenlenmesi ve aktif yer
alınması
•Avrupa Nöroimmünoloji Okulu'nun kuruculuğu ve aktivitelerine katılım, bu kurumun da
desteklediği Türkiye Nöroimmünoloji Okulu 'nün her iki yılda bir düzenli olarak
organizasyonu
•Ankara Multipl Skleroz Derneği ile işbirliği içinde Multipl Skleroz konusundaki tüm
gelişmeler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi için hasta ve yakınlarına yönelik
toplantıların yapılması yer almaktadır.