Klinik Nörofizyoloji Çalışma Grubu

Prof. Dr. Gülay Nurlu, Prof. Dr. Çağrı Mesut Temuçin, Doç. Dr. Gökçem Yıldız-Sarıkaya

Halen klinik çalışmaların sürdürüldüğü elektrofizyoloji laboratuvarının araştırma etkinliklerini geliştirmek için ayrı bir motor kontrol (fizyolojisi) ünitesi kurulması planlanmaktadır. Bu laboratuvarın üniversitemiz veya Ankara'daki diğer üniversitelerin biyofizik ve ilgili mühendislik dalları ile ortak (multidisipliner) çalışmaların yapılabileceği mekan ve donanım özelliklerine sahip nitelikte olması hedeflenmektedir. Bu amaçla motor kontrol fizyolojisi laboratuvarı için gereken ek cihaz ve teçhizatın temini, EEG ve EMG merkezli çalışmalarda daha kapsamlı araştırmalar için gereken cihaz ve aksamın temini ile eşgüdüm içinde planlanacaktır.