Misyon ve Vizyon

Yaratıcılığın ve keşiflerin son derece önemli olduğu günümüzde dünyadaki yerimizi, yetişmekte olan bilim adamlarımız belirleyecektir. Nörobilim alanlarında lisansüstü eğitimin ve özellikle de doktora eğitiminin esas amacı bağımsız olarak araştırma yapabilen bilim adamları yetiştirmektir.

Enstitümüzün Misyonu; Nörolojik bilimlerde bilim ve teknoloji üretimine, bilim    adamı yetiştirilmesine katkıda bulunmak, klinik ve temel nörolojik bilimler  alanında çok disiplinli çalışmalar için bir çatı işlevi görmektir.
*  Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Türkiye'de nörolojik bilimler alanında doktora eğitimi almak isteyen öğrenciler tarafından ilk tercih edilen enstitüdür.

Enstitümüzün Vizyonu: Nörolojik bilimlerde araştırma ve eğitim işlevlerinin ulusal ve uluslararası etkileşim ve değişime açılması, uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir enstitü olmasıdır.