İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı

Program Yürütücüsü :

Prof. Dr. Melike Mut Aşkun

İletişim :

Telefon Dahili : 1716
Harici : (+312) 305 17 16
Telefax : (+312) 311 39 73
e-mail : melikem@hacettepe.edu.tr

Programda Görev Alan Öğretim Üyeleri:
(Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır)


Prof. Dr. Mustafa Berker
Doç. Dr. Burçak Bilginer
Prof. Dr. Turgay Dalkara
Prof. Dr. Tomris Erbaş
Prof. Dr. Servet İnci
Prof. Dr. Melike Mut
Doç. Dr. Kamil Öge

Programa Kabul Önkoşulu Doktora:

Tıp Fakültesi mezunlarından Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Pediatrik Nöroloji ve Göz Hastalıkları uzmanı unvanını almış olanlar programa kabul edilir.

PROGRAM BİLGİ PAKETİ

DERS KATOLOĞU