Epilepsi Çalışma Grubu

Erişkin ve Pediatrik Nöroloji Alt Grubu
Prof. Dr. Serap Saygı, Prof. Dr. Meral Topçu, Prof. Dr. Güzide Turanlı,
Doç. Dr. Dilek Yalnızoğlu, Doç. Dr. Neşe Dericioğlu

Radyoloji Alt Grubu
Prof. Dr. Işıl Saatçi, Prof. Dr. Ayşenur Cila, Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz

Nöropsikolojik Testler Alt Grubu
Nöropsikolog Demet Açıkgöz


İnteriktal, İktal SPECT İçin Nükleer Tıp Alt Grubu
Prof. Dr. Belkıs Erbaş, Doç. Dr. Eser Lay Ergün

Moleküler Genetik ve Beyin Araştırma Laboratuvarı Alt Grubu

Prof. Dr. Meral Özgüç, Prof. Dr. Turgay Dalkara,
Doç. Dr. Filiz Özbaş Gerçeker

"Halen Nöroloji, Nöroşirurji, Pediatrik Nöroloji (Nöropsikoloji Ünitesi ile beraber), Patoloji ve Radyoloji bölümlerinden epilepsi ile ilişkili çok sayıda araştırıcının oluşturduğu bu grup klinik araştırma ve hizmet çalışmalarını örnek bir işbirliği içinde aktif olarak sürdürmektedir. Nükleer Tıp ve Psikiyatri bölümlerinin de katkısı ile genişleyen çalışma grubu, yeniden düzenlenerek yakında hizmete girecek olan EEG-video monitorizasyon ünitesi desteğinde ve intrakraniyal kayıtlama yöntemlerinin geliştirilmesi ile epilepside ideal anlamda bir klinik ve cerrahi tedavi merkezi oluşturmayı hedeflemektedir. Halen yürütülen klinik araştırma projelerinin eksiksiz bir veri tabanı kayıtlama sistemi kapsamında geliştirilmesi yanında, Moleküler Biyoloji Bölümü ile işbirliği içinde geniş çaplı epilepsi genetiği araştırmalarının toplumsal ve bireysel düzeyde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü bünyesinde yapılan deneysel araştırmaların geliştirilerek sürdürülmesi, bu bağlamda elde edilen cerrahi materyalde ayrıntılı moleküler ve fizyolojik çalışmaların ve deneysel epilepsi modellerinde kapsamlı patofizyolojik araştırmaların yapılması planlanmaktadır."

Nöroşirurji Alt Grubu
Prof. Dr. Nejat Akalan, Doç. Dr. Burçak Bilginer

Patoloji Alt Grubu
Prof. Dr. Figen Söylemezoğlu, Doç. Dr. Gaye Güler Tezel