Amaç

Enstitünün amacı nöroloji, nöroşirurji ve psikiyatri bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirmek için gerekli olan ileri düzeyde eğitim ve araştırma yapma olanağı sağlamaktır. Temel bilimlerde, tıp fakültesini bitirdikten sonra doktora yaparak akademisyen olunmaktadır. Klinik dallarda ise uzmanlık doktora eşdeğeri kabul edilmekte, uzman olunduktan sonra doktora eğitiminden geçmeden doçentliğe başvurulabilmektedir. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü; Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji uzmanı olanlar ile diğer ilgili tıp dallarında uzmanlığı olanlara nörolojik bilimler alanında doktora yapma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca; beyin damar hastalıkları, davranış nörolojisi, epilepsi, epilepsi cerrahisi, elektromiyografi, klinik elektroensefalografi, nöroimmünoloji nörooftalmoloji, pediatrik nöroşirurji, spinal cerrahi, hareket bozuklukları tanı ve tedavide hızla gelişen yeni tetkiklerin kullanılmasını ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dallarda tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Yurtdışında “fellowship”lik adı altında sürdürülmekte olan bu programlar, Enstitümüzde klinik uzmanlık eğitiminin üzerine verilmekte ve yukarıda belirtilen alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Diğer taraftan Üniversitemiz bünyesinde uygulanmaya başlanan tıp-bilim doktoru bütünleşik programı çerçevesinde Enstitümüz, tıp fakültesi öğrencilerine Temel Nörolojik Bilimler (Neuroscience) doktora eğitimi vermektedir.

Ek olarak çeşitli alanlarda Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile belirli bir ders grubunun yoğun kurs şeklinde verildiği sertifika programları sürdürülmektedir.

LİSANSÜSTÜ DERSLER:
Bir akademik yılda 2000 saatin üzerinde lisansüstü ders açılmakta, bu dersler doktora ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra uzmanlık eğitimi alan öğrenciler tarafından da özel öğrenci statüsünde alınmaktadır.
 
ORTAK TOPLANTILAR:
Akademik yıl içinde her hafta Nöroşirurji, Nöroloji, Onkoloji, Radyoloji ve Patoloji Anabilim Dalları'nın ve Pediatrik Nöroloji Ünitesi'nin katılımıyla “Nöroonkoloji, Nöropatoloji  ve Çarşamba Toplantıları” yapılmaktadır. Ayrıca çalışma gruplarının etkinliklerini tartıştıkları toplantılar düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve yılda birkaç kez güncel konuların çok disiplinli bir yaklaşımla ele alındığı paneller düzenlenmektedir.

ENSTİTÜ GÜNLERİ
Eğitim yılının sonunda, yabancı bilim adamlarının da konuşmacı olarak  katıldığı “ Enstitü Günleri ” adı altında yıllık toplantılar yapılmaktadır.
 
NÖROBİLİM SEMİNERLERİ:
Her akademik dönemde onbeş günde bir konusunda uzman kişilerin konuşmacı olarak davet edildiği seminerler düzenlenmektedir.
 
ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ:
 Enstitümüz bünyesinde bulunan çalışma gruplarının araştırma faaliyetleri Beyin Araştırmaları, Mikroşirurji, Nörobilim, EMG, EEG  ve EEG Monitorizasyon Laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarların koordinasyonu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
19 Ocak 1983 tarih ve 83/6-57 sayılı kararı ile kurulan Nöroloji ve Psikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılmaktadır.