Hareket Bozuklukları Grubu

Prof. Dr. Bülent Elibol, Prof. Dr. Mehmet Demirci, Prof. Dr. Hakan Oruçkaptan, Doç. Dr. Esen Saka-Topçuoğlu

"Hareket bozuklukları alanında klinik hizmet, klinik ve deneysel araştırma çalışmalarını sürdüren bu grup; öncelikle Nöroloji, Nöroşirurji, Radyoloji bölümlerinden araştırıcıların katılımı ile yapısal organizasyonunu tamamlamayı amaçlamaktadır. Hareket bozukluklarının fizyopatolojisine yönelik kapsamlı elektrofizyolojik araştırmalar (fonksiyonel cerrahi sırasında mikro-kayıtlama araştırmaları dahil), tanısal ve fonksiyonel görüntüleme çalışmaları, deneysel parkinsonizm ve diskinezi modellerinde hücresel ve moleküler düzeyde çalışmalar bu grup elemanları tarafından yapılan ve geliştirilmesi planlanan araştırma hedeflerini oluşturmaktadır. Halen sınırlı imkanlarla sürdürülen hareket bozukluklarında genetik çalışmalarının yurt içindeki diğer hareket bozuklukları merkezleri ile ortaklaşa oluşturulan ulusal çalışma grupları bünyesinde genişletilerek büyük çapta ve uluslararası açılımlı projeler kapsamına dönüştürülmesi hedeflenmektedir."