Beyin Damar Hastalıkları Grubu

Prof. Dr. Turgay Dalkara, Prof. Dr. Servet İnci, Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Kader Karlı Oğuz, Doç. Dr. Burçe Özgen, Doç. Dr. Murat Arsava

Beyin Damar Hastalıkları Çalışma grubu Nöroloji, Nöroşirürji ve Nöroradyolojinin aktif katılımı ile iskemik ve hemorajik serebrovasküler hastalıklar alanında multidisipliner araştırma ve klinik faaliyetler yürütmektedir. Uluslararası en üst standartlarda nöroradyolojik ve sonografik tanı yöntemleri ile yoğun bakım ünitelerine sahip olan Hastanemizde, inme hastalarına en güncel tıbbi, cerrahi ve girişimsel tedavileri uygulayabilen grubun amacı, bu tanı ve tedavi yöntemlerin geliştirilmesine bilimsel katkıda bulunmak ve ülkemizde yaygınlaştırılmasına öncülük etmektir. BT perfüzyon, BT permeabilite, BT anjiyografi, MR anjiyografi, MR difüzyon-perfüzyon, MR gradiyent eko gibi tekniklerin ve 24 saat görevli bir ekibin varlığı, intravenöz tedavinin yanısıra intra-arteriyel tıbbi veya mekanik trombolizin her an uygulanabilmesine olanak vermekte; endovasküler stentleme, anevrizma ve AVM tedavileri ile birlikte dekompresyon, ekstra-intrakraniyel bypass ve karotid endarterektomi cerrahisi serebrovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde başarı oranını artırmaktadır. Ayrıca ülkemizde eksikliği hissedilen serebrovasküler hastalıklar konusunda uzmanlaşmış nörolog, nöroşirurjiyen ve nöroradyolog yetiştirmek amacıyla çalışma grubu tarafından bir “fellowship”lik programı  da oluşturulmuştur.